Posetite nas

Save Kovačevića 22,
11329 Vranovo, Smederevo

Google navigacija ka nama

Slobodno pozovite

Tel: +381 26 731 600
Fax: +381 26 731 700

Pošaljite nam email

Fabrika komposta UČA d.o.o. Vam je na raspolaganju svakog radnog dana od 07:00 do 15:00
PIB: 100969769 | Mat. br.: 6249799 | Šifra delatnocti: 020110 | Tekući račun: 330-7000040-81

Odluka o izmenama  ugovora o uskladjivanju sa zakonom

Ugovor o uskladjivanju sa zakonom o privrednim društvima

Plan izdvajanja uz osnivanje


Uputstvo za uspešno gajenje šampinjona

Tekst pred vama ima zadatak da Vas upozna, da vam pomogne, da Vas podseti na neke osnovne principe uspešnog gajenja šampinjona. Namenjen je i onima koji su već dugo u ovom poslu (da ih podseti), i onima koji su nedavno počeli da gaje šampinjone, (da im pomogne), i onima koji žele da gaje šampinjone ali su neodlučni, (da ih upozna i pomogne u donošenju odluke).
PREUZMI UPUTSTVO

Klikom na dugme preuzimate dokument u Adobe Reader .pdf formatu.